issue management

Poikkeamien rekisteröinti

IoT

IoT

Ohjelmisto logistiikkaketjun poikkeamien ja korvausvaatimusten tehokkaaseen käsittelyyn

Agrippa Improvements on haluttu laatujärjestelmä suurille logistiikkaketjuille. Ratkaisumme on vankka työkalu, joka tukee jatkuvan parantamisen työtä. Järjestelmä antaa käyttöön hyviä ja automatisoituja menettelytapoja logistiikkaketjun tehokkaan ja varman käytön turvaamiseksi. Järjestelmämme on integroitavissa olemassa olevan ERP- sekä WMS-järjestelmän kanssa, tiedon laadun sekä tietojen yksinkertaisen rekisteröinnin ja käsittelyn takaamiseksi.  

Avaintoiminnot

Paremmat tulokset Agrippa Improvementsin avulla

Miksi valita Agrippa Improvements

Poikkeamien nopea ja laadukas rekisteröinti

Poikkeamien rekisteröinti vaatii paljon manuaalista työtä ja vie aikaa. Kokemuksemme mukaan poikkeaman rekisteröinti käsin vie noin 20–30 minuuttia. Sen lisäksi virheiden todennäköisyys on manuaalisessa rekisteröinnissä suuri.

Agrippa Improvementsin avulla asiakkaamme käyttävät poikkeamaa kohden 15–30 sekuntia. Järjestelmä säästää paljon aikaa ja resursseja ja hyvien WMS- ja muiden järjestelmien integraation ansiosta tiedon laatu on korkea. Tämä nopeuttaa poikkeamatyötä, tiedon laatu pysyy hyvänä ja automaatioaste on korkea.

Useampia poikkeamia rekisteröidään

Kun poikkeamien rekisteröinti helpottuu, rekisteröidään useampia poikkeamia. Jokaiselle poikkeamalle osoitetaan aktiviteetti ja vastuuhenkilö tai projektiryhmä. Lopputulos on tehokkaampi toiminta, parempi yleiskuva ja poikkeamien lukumäärän vähentyminen.

Reklamaatioiden lyhentynyt käsittelyaika

Asian käsittely voi viedä pitkän ajan. On kerättävä asiakirjoja, varmistettava laatua ja päivitettävä asiaa. Tämä työ saattaa kestää kauan, jopa useita päiviä.  

Agria Improvementsin avulla asian käsittely vie muutaman minuutin. Poikkeama merkitään lokiin, oikea henkilö tai ryhmä saa tiedon, ja asia pysyy päivitettynä. Toimittaja saa parilla näppäimen painalluksella hyvän dokumentaation reklamaation aiheesta. 

Toimittajien seuranta

Agrippa Improvementsin käytön päätavoite asiakkaidemme kannalta on päästä eroon toimittajien aiheuttamista poikkeamista. Varaston tuotantolinja on suunniteltu tavaroiden toimittamiseksi sopimuksen mukaan. Kaikki poikkeamat maksavat. Tuotanto pysähtyy ja työvoima joutuu korjaamaan virheitä sen sijaan, että he osallistuisivat tehokkaaseen tuotantoon. Toimittajat ilmoittavat että esimerkiksi 50–100 euron korvaus lavan uudelleentäyttämisestä on lähinnä symbolinen hinta. Kustannukset ovat huomattavasti korkeammat, ja ne vaikuttavat toimitusten laatuun seuraaville asiakkaille.

Asiakkaamme kertovat, että Agrippa Improvements on toiminnan kannalta kriittinen ohjelmisto. He käyttävät nykyään Agrippa Improvementsin raportteja neuvotteluissaan toimittajien kanssa laadun nostamiseksi ja kulujen vähentämiseksi. Koska he nyt rekisteröivät kaikki poikkeamat eivätkä vain isoimpia, mikä oli tilanne ennen Agrippaa, he voivat antaa täydellisen kuvan toimitusten laadusta toimittajalle.

Toimittajat ilman poikkeamia

Kustannuksia voidaan arvioida myös analysoimalla, millainen toimittajakohtainen kustannustaso voisi olla, jos toimittaja toimittaisi tuotteet aina sopimuksen mukaisesti. Tämä on ehkä hieman epätodellinen tilanne, mutta menetelmä osoittaa, miten organisaatiosi joutuu käyttämään resursseja, kun toimittaja ei suorita sovittua työtään. Agrippa Improvements ei poista kaikkia poikkeamia, mutta se antaa mahdollisuuden päästä lähemmäksi nollatavoitetta toimittajien poikkeamien suhteen. 

Kerää kaikki tarkastusluettelot, laadunohjauksen, HMS:n ja poikkeamat yhteen järjestelmään

Asiakkaamme ovat koonneet laadunohjaustyön ja HMS:n sekä tarkastusluettelot ja poikkeamien rekisteröinnin yhteen ja samaan järjestelmään. Tämä alentaa luonnollisesti kustannuksia ja helpottaa työntekijöiden työtä. 

Pidä hallinta itselläsi!

Järjestelmämme antaa sinulle yleiskuvan arvoketjusi toiminnasta ja toiminnot sen hallitsemiseen. Järjestelmän kaikkiin toimintoihin integroidut tunnistimet ilmoittavat aktiviteetteihin tai rutiineihin liittyvästä puutteellisesta toiminnasta tai mahdollisesta tulevasta poikkeamasta.

HELPPOKÄYTTÖINEN

Yksinkertainen käyttäjärajapinta helpottaa poikkeamien rekisteröintiä ja seurantaa.

Muokattavia kategorioita

Ryhmien luominen ja muokkaaminen sekä käyttöoikeuksien ja tehtävien jakaminen on helppoa.

Koe nopea, yksinkertainen ja automatisoitu poikkeamien käsittely – koe Agrippa Improvements.