issue management

Avviksregistrering

IoT

IoT

Bruk aktiviteter til å administrere alle dine oppgaver og følge opp avvik

Agrippa Improvements for enkel håndtering av aktiviteter og prosjekter. 

Nøkkelfunksjoner

Agrippa aktivitetsmodul hjelper deg å organisere aktiviteter for en person eller en prosjektgruppe 

Gjør om avvikene til aktiviteter og prosjektgrupper

Alle registrerte avvik kan bli satt som aktiviteter eller prosjekter til forbedringer.

Samhandler med Microsoft Teams

Våre applikasjoner samhandler med Microsoft Teams. Prosjektgrupper kan kommunisere innen prosjektgruppa med Agrippa applikasjoner og med Microsoft Teams.

Enkelt å følge opp forbedringsprosjekter

Aktiviteter og prosjekter blir lettere å følge opp. Den som har opprettet aktiviteten eller prosjektet vil bli varslet ved statusendring eller dato-overskridelser. Å bruke aktivitetsmodulen er et flott verktøy i ditt arbeid for en kontinuerlig forbedring.