issue management

Avviksregistrering

IoT

IoT

Asset management

Full oversikt over alle ressurser og utstyr 

NØKKELFUNKSJONER

Agrippa Asset Management gir deg full oversikt over alle ressurser på gjennomførte sjekklister, registrerte avvik og tidspunkt for neste service.

Asset Management kan integreres med TMS og andre servicesystemer for lastebiler, trucker og traller osv.


Statusen blir oppdatert kontinuerlig, slik at listen til enhver tid er korrekt. På den måten får brukerne fulgt opp avvik som er registrert, og kan planlegge produksjon og service på mer effektiv måte.

Vil du vite mer om Agrippa Asset Management?