issue management

Avviksregistrering

IoT

IoT

Varehåndtering

Agrippa varehåndtering lar deg håndtere varemottak og varetelling med mobilen takket være integrasjon med WMS og ERP. Dette gir bedre datakvalitet og kontroll i din logistikk-kjede.

Varehåndtering med din mobil

Agrippa har en solid løsning for varemottak og varetelling. Håndter varene med din mobil med en løsning som er integrert med ditt WMS- og ERP-system. Dette gjør vare mottak enklere og forbedrer datakvaliteten på ditt varelager.

product info

Nøkkelfunksjoner

God lagerstyring handler om optimal varebeholdning og vareflyt. Agrippa Improvements tilbyr en effektiv varehåndtering med følgende funksjoner: 

VAREHÅNDTERING

Vår tjeneste lar deg håndtere varelageret med mobilen på grunn av integrasjonen med ditt WMS og ERP.

VAREHÅNDTERING PÅ PRODUKTNIVÅ

Får deltaljert produktinformasjon på mobilen.

ØK PRODUKTIVITETEN

Agrippa skanner gjør varemottak enklere og raskere. Bruk mobilen til varetelling, hente informasjon om vare og beholdning og utsendelse av varer.

Agrippa Improvements gir deg bedre oversikt og kontroll

TID ER PENGER

Å forbedre prosessene rundt varemottak og avvikshåndtering gir bedre leverandører, ryddigere lager og raskere varehåndtering – det gir lavere driftskostnader. 

ØK DATAKVALITET

Mobile løsninger forbedrer datautvekslingen som øker datakvalitet og gir økt kontroll 

info graphic

Oppdatert varelager

Få oversikt på dine ordre og endringer på varelageret.

Vil du vite mer om Agrippa Improvements?