issue management

Avviksregistrering

IoT

IoT

Software for effektiv avvik- og claims håndtering i logistikk-kjeden

Agrippa Improvements er et etterspurt kvalitetssystem for store logistikkjeder. Vår løsning er et solid verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid. Det gir deg gode og automatiserte rutiner for å drifte din logistikk-kjede effektivt og sikkert. Vårt system kan integreres med et hvert ERP og WMS system for å sikre datakvalitet og enkel registrering og prosessering.  

Nøkkelfunksjoner

Bedre resultater med Agrippa Improvements

Hvorfor velge Agrippa Improvements

Rask og god kvalitet på avviksregistrering

Avviksregistrering krever mye manuelt arbeid og tar tid. Vår erfaring er at manuell registrering av avvik tar omtrent 20-30 minutter. I tillegg er sjansen for at man registrer feil stor med manuell registrering.

Med Agrippa Improvements bruker våre kunder 15-30 sekunder per avvik. Dette sparer dem for mye tid og ressurser. Med gode integrasjoner til WMS og andre systemer blir datakvaliteten høy og man får en stor grad av automatikk.

Flere avvik blir registrert

Når det er enklere å registrere avvik blir flere avvik registrert. Hvert avvik får en aktivitet og en ansvarlig person eller prosjektgruppe. Resultatet er mer effektiv drift, bedre oversikt og at antall avvik reduseres.

Redusert behandlingstid av reklamasjoner

Behandling av en sak kan ta lang tid å behandle. Man må samle inn dokumentasjon, kvalitetssjekke og oppdatere saken. Denne jobben kan ta lang tid, gjerne flere dager. 

Med Agrippa Improvements tar saksbehandlingen et par minutter. Da er avviket blitt lagt i en logg, rett person eller gruppe er informert og saken er oppdatert. Med et par tastetrykk vil leverandøren få god dokumentasjon på hva reklamasjonen gjelder. 

Oppfølging av leverandørene

Hovedmålet med å bruke Agrippa Improvements for våre kunder er å bli kvitt avvikene fra leverandørene. Produksjonslinjen på lagret er laget for at leveransene skal leveres som avtalt. Alle avvik koster. Produksjonen stopper opp og arbeidskraften blir satt til å rette feil, enn å bidra til effektiv produksjon. Leverandørene oppgir at for eksempel 500-1000 kr i kompensasjon for å pakke om en pall er mer enn symbolsk pris. Kostnadene er vesentlig høyere, og det går ut over leveransekvaliteten til deres kunder igjen.

Våre kunder oppgir at Agrippa Improvements er en virksomhetskritisk programvare. I dag bruker de rapporter fra Agrippa Improvements i forhandlinger med sine leverandører for å få kvaliteten opp og kostnadene ned. Siden de nå registrer alle avvik, og ikke bare de største som var tilfelle før Agrippa, får de et komplett bilde på leveransekvaliteten til leverandøren.

Leverandører uten avvik

En metode man kan benytte for å vurdere kostnadene, er å se hva kostnadsnivået vil være om du har leverandører som alltid leverer som avtalt. En litt uvirkelig situasjon, men metoden viser hva deres organisasjonen må bruke av ressurser når leverandøren ikke gjør jobben sin. Agrippa Improvements fjerner ikke alle avvik, men gir dere muligheten til å komme nærmere et mål om 0 % leverandør-avvik. 

Samle alle sjekklister, KS, HMS og avvik i et system

Våre kunder har i dag samlet arbeidet med kvalitetsstyring, HMS, sjekklister og avviksregistrering i et system - Agrippa Improvements. Det gir selvfølgelig reduserte kostnader og er enklere for de ansatte å forholde seg til. 

Få kontroll!

Vårt system gir deg oversikt og kontroll over driften av din verdikjede. Ved å sette triggere ved alle operasjoner gir systemet varsel om når aktviteter og rutiner ikke er fulgt opp, eller når avvik måtte skje.

Lett å bruke

Et enkelt brukergrensesnitt gjør det enkelt å registrere avvik og følge dem opp.

Redigerbare kategorier

Det er enkelt å lage og redigere grupper og gi rettigheter og tildele oppgaver i systemet.

Opplev rask, enkel og automatisert avvikshåndtering - opplev Agrippa Improvements