issue management

Avviksregistrering

IoT

IoT

La Agrippa håndtere dine IoT-data

Kombiner dine IoT-data med manuellt innsamlet data for å forbedre datakvalitet, rapporter og analyser 

Nøkkelfunksjoner

Agrippa IoT 

Agrippa IoT samler og presenterer data fra sensorer for å overvåke driften. De mest vanlige sensorene er temperatur- og fuktighetsmålere. Data fra disse sensorene blir presentert i tilpassede rapporter. Om sensor-verdiene når definerte verdier, sendes det ut varsel. 

Alltid tilgjengelig der du er

Agrippas løsning er i skyen med Microsoft Azure. Det gjør at vår løsning er alltid tilgjengelig der du er.

Automatisk registrering

Automatisk registrering av temperatur og luftfuktighet gir bedre data og mindre arbeid.

Skybasert

Agrippa Improvements er alltid tilgjengelig der du er.

Driftsikker og oversiktlig

Driftsikker og oversiktlig kontroll av sensorer når du trenger det med din mobil.

SENSORER

Med Agrippas driftssikre sensorer er det ikke lenger behov for daglige sjekk-rutiner av disse. Alle data blir lagret og rapportert, og om en feil skulle oppstå, vil du bli varslet. 

Senor Graphic

Nøkkelfunksjoner

Agrippas egne sensorer sørger for korrekte og stabile målinger for:

Systemfordeler

Projectgruppe-varsler

Definer en fast prosjektgruppe som vil be varslet om det skulle oppstå en bestem hendelse.

Tildel roller

Tildeling av brukertilgang og roller
vil forenkle bruken Agrippa Improvements.

Tilpass Agrippa Improvements til din organisasjon

Agrippa Improvements gir deg en enkel, brukervennlig, automatisert verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid.
Vårt avanserte avviks og forbedringsverktøy hjelper våre kunder hver dag.
Det gjør at de sparer tid og forbedrer driften i sin verdikjede.