issue management

Avviksregistrering

IoT

IoT

Avviksregistrering

Gjort på noen sekunder! 

Nøkkelfunksjoner

Rask og korrekt registrering 

av avvik

Registrer avvik med din mobiltelefon. Forhåndsdefinerte kategorier, prosedyrer og oppgaver sikrer korrekt og rask registrering – gjort på noen sekunder. Agrippa Improvements er et konfigurerbart og fleksibelt system som håndterer alle mulige avvik. Eksempler på avvik som våre kunder registrerer i vårt system er: 

Utført på sekunder

Når avvik oppstår tar operatøren bilde eller video med mobiltelefonen, skan GTION, GS!-128 strekkoder eller QR-koder. Takket være integrasjoner, blir all informasjon om varen eller eiendelen fylt ut automatisk med informasjon fra ERP, WMS og TMS. Den som registrerer avviket fyller ut obilgatoriske felt og trykker «Send». Resten av prosessen blir håndtert av forhåndsdefinert ansvarlig person.

La gjestene registrere avvik

Registrering av avvik kan også bli gjort av besøkende på ditt lager uten Agrippa Improvements appen. Når de skanner QR-koder på eiendelene på lageret, vil det gi dem tilgang til å registrere avvik i din organisasjon.

Bytt ut håndterminalen med mobiltelefon

Alle funksjonene som man finner i en håndterminal kan du også gjøre med Agrippa Improvements på din mobiltelefon. Agrippas profesjonelle skanner leser flere strekkoder på en gang og til og med i dårlig lys. Dette gjør at du kan registrere inngående varer og avvik på varene i en app med din mobiltelefon.

Opplev rask, enkel og automatisert avvikshåndtering - opplev Agrippa Improvements

Agrippa Improvements effektive og avanserte avvikshåndtering har redusert flere tusen arbeidstimer og økt verdien av vareflyten til våre kunder. Bruk vårt unike forbedrings-verktøy og løft driften til et nytt nivå.