issue management

Rejestracja nieprawidłowości

IoT

IoT

Wykorzystaj aktywności do zarządzania zadaniami i działaniami naprawczymi

Agrippa Improvements ułatwia zarządzanie projektami. 

ZASADA DZIAŁANIA

Moduł aktywności Agrippy pomaga organizować zadania indywidualnie i grupowe 

ZAMIEŃ PROBLEMY NA AKTYWNOŚCI

Wszystkie zarejestrowane sprawy zostaną przekształcone w aktywności. Przypisane do nich osoby będą odpowiedzialne za ich prowadzenie.

KOMPATYBILNOŚĆ Z MICROSOFT TEAMS

Nasza aplikacja współpracuje z Microsoft Teams. Użytkownicy mogą komunikować się w ramach swojej grupy przez Agrippę lub Microsoft Teams.

Łatwe śledzenie postępów

Ułatwione śledzenie działań i projektów. Otrzymuj powiadomienia o zmianie statusu oraz zaległościach. Moduł aktywności jest doskonałym narzędziem do poprawy wydajności łańcucha logistycznego.