issue management

Rejestracja nieprawidłowości

IoT

IoT

Dostęp do procedur i dokumentacji

Agrippa Improvements umożliwia powiązanie każdej rutynowej czynności z podręcznikami i dokumentami w Microsoft SharePoint. Nasze oprogramowanie zapewnia użytkownikom wygodny przegląd wszystkich niezbędnych czynności i procedur w magazynie.

ZASADA DZIAŁANIA

Agrippa Improvements ułatwia wdrażanie procedur. To niezbędny element codziennego zarządzania jakością.

Procedures Graphics

KALENDARZ I PROCEDURY

Połącz kalendarz, procedury i dokumentację oraz monitoruj nieprawidłowości.

DOSTOSOWYWANIE

Ustaw własny, niestandardowy plan dla najlepszego przepływu pracy.

Data in the cloud

Agrippa Improvements umożliwia udostępnianie danych wszystkim pracownikom za pomocą jednego kliknięcia.

Agrippa Improvements pozwala na obsługę dokumentów magazynowych i procedur z poziomu telefonu.