issue management

Rejestracja nieprawidłowości

IoT

IoT

Raporty i analizy Agrippy

Program Agrippa Improvements oferuje szeroką gamę raportów i narzędzi analitycznych.

ZASADA DZIAŁANIA

Dobre raporty i wydajne narzędzia analityczne są niezbędne do podejmowania właściwych decyzji. Agrippa Improvement zapewnia wiele możliwości, które dają najlepszy wgląd w sytuację.

Microsoft Teams Dashboard

Podejmowanie lepszych decyzji

Przejrzyste wykresy i tabele ułatwiają podejmowanie decyzji. Lepszą analizę danych zapewnia integracja z Power BI.

Używanie i udostępnianie wielu tabel jednocześnie

Wyświetlaj różne dane, wykresy i tabele w dostosowanym pulpicie Power BI z danymi z wielu źródeł.

Raporty umożliwiające monitorowanie dostawców

Nasze analizy zapewniają potężne narzędzie do monitorowania działań Twoich dostawców. Informacje te można wykorzystać w negocjacjach, aby uzyskać korzystniejsze warunki umów.

Agrippa korzysta z Microsoft Azure dla bezpiecznego przechowywania danych i łatwego dostępu do nich.