issue management

Avvikelse-registrering

IoT

IoT

Använd aktiviteter för att administrera uppgifter och följa upp avvikelser.

Agrippa Improvements – för enkel hantering av aktiviteter och projekt. 

Viktiga funktioner

Agrippas aktivitetsmodul hjälper dig att organisera aktiviteter för en person eller en projektgrupp. 

Gör om avvikelserna till aktiviteter och projektgrupper

Alla registrerade avvikelser kan ordnas som aktiviteter eller projekt.

Samarbete med Microsoft Teams

Våra applikationer interagerar med Microsoft Teams. Projektgrupper kan kommunicera inom projektgruppen med Agrippas applikationer och Microsoft Teams.

Enkelt att följa upp projekt för förbättring

Det blir lättare att följa upp aktiviteter och projekt. Den som har skapat aktiviteten eller projektet kommer att meddelas vid en statusändring eller när en tidsangivelse överskrides. Aktivitetsmodulen är ett utmärkt verktyg att använda i arbetet för kontinuerlig förbättring.