pick and pack

Plock & pack

Agrippa Retail - Helhetslösning i mobilen

En lösning som ökar försäljningen, förenklar varuhanteringen och ger bättre kundservice i butiken.

   Vår Agrippa Retail-mobilapp är tillgänglig här:

Hantera hela butiken från mobilen

Mobilen finns alltid i närheten och vi använder den till allt. 95 % av de anställda inom detaljhandeln har ingen arbetsstation, därför erbjuder Agrippa Solutions varuhandelslösninger på mobilen. 

Dina medarbetare kan motta, placera ut och inventera varor samt hitta produktinformation på mobilen. Med Agrippa Retail har du bättre kontroll på lagerhållningen och hanterar alla processteg av en Plock & Pack-order från butiken.   

Plantasjen4crop

Hantera hela butiken från mobilen