Mobilen främst - livet är mobilt

En mobil lösning som ökar försäljningen, förenklar varuhanteringen och ger bättre kundservice i butiken.

   Vår Agrippa Retail-mobilapp är tillgänglig här:

Den mobila lösningen för snabb orderbehandling

Mobilen finns alltid i närheten och vi använder den till allt. 95 % av de anställda inom detaljhandeln har ingen arbetsstation, därför erbjuder Agrippa Solutions varuhandelslösninger på mobilen. 

Dina medarbetare kan placera ut och inventera varor samt hitta produktinformation på mobilen. Med Agrippa Retail har du bättre kontroll på lagerhållningen och hanterar alla processteg av en Pick & Pack-order från butiken.   

Agrippa retail

Hantera hela butiken från mobilen