Skapa egna checklistor för tryggare
och mer effektiv drift

Checklistor säkrar att rutiner följs. Agrippas checklistor är ett säkert och flexibelt verktyg för TQM.

Viktiga funktioner

Enkla checklistor

Agrippas checklistor är ett effektivt verktyg för att skapa checklistor för fasta rutiner. Definiera uppgifter och frekvens för varje rutin med en tillhörande checklista. Checklistor används för uppgifter som rengöring, brandskydd, registrering av farliga situationer, kontroller av kritiska kontrollpunkter, LOTOTO, temperaturkontroller i varumottagningen osv. Du kan definiera varningar för rutiner som inte följs upp. 

Checklist Graphic

HMS
Agrippas checklistor är ett bra verktyg för dagliga HMS-rutiner. Kombinerat med avvikelsehantering, kalender, uppgifter och procedurbeskrivningar kommer du ha ett säkert verktyg för HMS-arbetet.

Avvikelseprioritering

En prioriteringslista över avvikelser gör det enklare att prioritera kritiska avvikelser.

Checklistorna är alltid tillgängliga

Checklistorna i Agrippa Improvements är alltid tillgängliga och gör det enkelt att införa fasta rutiner.

Alltid uppdaterade checklistor

Checklistorna för dina rutiner kommer alltid att vara uppdaterade.

Administrera checklistor med
några få klicka

Agrippas checklistor är enkla att administrera och rutiner och checklistor kan ändras på några få sekunder.

Få ett ordnat lager med Agrippa Improvements.