issue management

Avvikelse-registrering

IoT

IoT

Skapa egna checklistor för tryggare
och mer effektiv drift

Checklistor säkrar att rutiner följs. Agrippas checklistor är ett säkert och flexibelt verktyg för TQM.

Viktiga funktioner

Enkla checklistor

Agrippas improvements är ett effektivt verktyg för att skapa checklistor för fasta rutiner. Definiera uppgifter och frekvens för varje arbetsuppgift med en tillhörande checklista. Checklistor används för uppgifter som rengöring, brandskydd, hälsokontroller, säkerhetskontroller, LOTOTO, temperaturkontroller i varumottagningen och mycket mer. Det finns även varningsfunktioner då rutiner inte följs upp. 

Checklist Graphic

HMS
Agrippas checklistor är ett bra verktyg för dagliga HMS-rutiner. Kombinerat med avvikelsehantering, kalender, uppgifter och procedurbeskrivningar kommer du ha ett säkert verktyg för HMS-arbetet.

Avvikelseprioritering

En prioriteringslista över avvikelser gör det enklare att prioritera kritiska avvikelser.

Checklistorna är alltid tillgängliga

Checklistorna i Agrippa Improvements är alltid tillgängliga och gör det enkelt att införa fasta rutiner.

Alltid uppdaterade checklistor

Checklistorna för dina rutiner kommer alltid att vara uppdaterade.

Administrera checklistor
smidigt och snabbt

Agrippas checklistor är enkla att administrera där rutiner och checklistor kan ändras på några få sekunder.

Få ett ordnat lager med Agrippa Improvements.