Anspråkshantering

Enkel avvikelse- och anspråkshantering för snabba överenskommelser

Viktiga funktioner

Har du tagit emot defekta varor från din leverantör?

Du och dina kollegor är inte ensamma om den utmaningen och kostnaderna för bristfälliga varuleveranser är stora. Det kan vara utmaningar med emballage, felhantering och felaktig förvaring, eller utmaningar med transportören.

Agrippa Improvements automatiserar och förenklar anspråksprocessen (ekonomisk ersättning) med leverantören för felaktiga leveranser. Du kan enkelt registrera anspråk samtidigt som du registrerar nya, inkommande varor på lagret. Anspråk dokumenteras väl med bifogade bilder, korrekt varuinformation och pris, tack vare integrationen med ERP och WMS. Personen som är ansvarig för ärendet kan skicka anspråk i omgångar.

Skanna GTIN eller GS1-128-streckkoder, ta en bild och skicka anspråk till din leverantör.

Scan a document

LÄTT ATT ANVÄNDA

Anspråksprocessen går snabbt tack vare Agrippa Improvements integration med ERP och WMS.

OIT ( Internet of Thins )

IoT

Agrippa IoT rapporterar avvikelser från sensorer i din logistikkedja. Det kan gälla temperatur- och fuktighetsmätare.

management

PRODUKT

Hanterar avvikelser på alla produktnivåer – allt från pallar, batcher, kartonger, kollin,
f-back och r-pack.

Använd Agrippas anspråksbehandling
for snabbare ersättning

Med Agrippa Improvements kan du övervaka och rapportera alla avvikelser på några sekunder – från inkommande varor till lagret, till varor levererade till kunden.