issue management

Avvikelse-registrering

IoT

IoT

Agrippa Improvements för din organisation

Skapa användare, ordna dem i grupper och ge dem tillgång till processerna de behöver. Avvikkelser, aktiviteter och rapporter är tillgängliga beroende på behörighet.

Viktiga funktioner

Konfigurera applikationer enligt behoven i din organisation. 

Conigurations Graphic

Teamets uppgifter

Definiera en uppsättning av uppgifter för ett team eller en avdelning när bestämda värden eller data är uppmätta.

Skapa roller

Ge auktorisation till olika roller och ge dem tillgång till nödvändig information.

Använd Agrippa och få tillgång till enkla, konfigurerbara verktyg

Agrippa Improvements är enkelt, användarvänligt, autonomt och snabbt system för avvikelser. Agrippa Improvements avancerade och effektiva avvikelsesystem hjälper tusentals medarbetare att spara dyrbar tid och ökar värdet på företaget genom att mindre tid läggs på avvikelser.