Agrippa FoodSafety

Our mobile app is availabe here:

Livsmedelssäkerhet & IK – mat

Agrippa Livsmedelssäkerhet gör det enkelt att utföra rutinkontroller på IK-mat. Våra temperatursensorer övervakar temperaturen på kyl och frysar hela dygnet och varnar dig om temperaturen blir för hög. Kunder uppskattar vår lösning på grund av det minskade matsvinnet.

En för hög temperatur på grund av ett utrustningsfel eller den mänskliga faktorn, som att dörrar inte stängs ordentligt eller att kylen stängs av av misstag, ökar matsvinnet. Att övervaka temperaturen kontinuerligt, inte bara vid en viss tidpunkt på dagen, säkrar en korrekt temperatur under hela dygnet.  Allt är tillgängligt på en pc eller via Agrippa mobil-app.

Livsmedelssäkerhet och HACCP

Livsmedelssäkerhet beskriver hantering, tillagning och förvaring av mat för att undvika livsmedelsburna sjukdomar. Alla verksamheter som säljer, erbjuder, transporterar, tillverkar och förvarar livsmedel måste dokumentera att det har skett på ett säkert, tryggt och hälsosamt sätt. 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ska säkra att alla hälsofaror som utgör en risk för livsmedelssäkerheten är kända, förebyggda, eliminerade eller minskade till en acceptabel nivå. 

Läs mer nedan – eller kontakta oss i dag för ett samtal om din livsmedelssäkerhet!

Temperatursensorer

Vi levererar kvalitetslösningar för temperaturövervakning till hotell, restaurang, och andra med behov av temperaturövervakning. 

Appen IK-mat

Den här modulen är tillgänglig tillsammans med temperatursensorer.                                 

EN BILD SÄGER MER ÄN 1 000 ORD!

När du använder en mobiltelefon eller en surfplatta kan du enkelt lägga upp en bild eller en video som dokumentation på utfört arbete. 

Matsvinn

Spara penger och skydda miljön med Agrippa Matsvinn.  

Registrera mängden som kastas och beräkna kostnaden. Enkel tillgång till all statistik du behöver. Systemet kan anpassas efter alla behov. Fullständig kostnadsöversikt. Bildfunktionen kan användas för dokumentation. 

Agrippa Matsvinn hjälper dig att optimera hur resurser används. Det innebär bland annat: 

Det som är unikt med Agrippa Matsvinn är möjligheten att mäta svinn mot inköp vilket görs med Millum eller de egna inköpssystemen.

Trusted by some of the best in the industry

Du är i gott sällskap

Need more information, please visit the official sites