issue management

Avvikelse-registrering

IoT

IoT

Varuhantering

Agrippas varuhantering gör det möjligt att hantera varumottagning och inventering av varor med mobilen tack var integrationen med WMS och ERP. Det ger bättre kvalitet på data och kontroll av din logistikkedja

Varuhantering med mobilen

Agrippa har en omfattande lösning för mottagning och inventering av varor. Hantera varorna med din mobil som är integrerad med ditt WMS- och ERP-system. Det förenklar mottagningen och inventeringen av varor och förbättrar kvaliteten på varulageradata.

product info

Viktiga funktioner

God lagerkontroll handlar om optimerat varuinnehav och varuflöde. Agrippa Improvements erbjuder effektiv varuhantering med följande funktioner: 

VARUHANTERING

Våra tjänster gör det möjligt att hantera varulagret med mobilen tack vare integrationen med WMS och ERP.

VARUHANTERING PÄ PRODUKTNIVÄ

Få detaljerade insikter om en produkt i mobilen.

HÖJ PRODUKTIVITETEN

Agrippas skanner gör varumottagningen enklare och snabbare. Använd mobilen för inventering av varor samt för att hämta information om varor, innehav och utskick av varor.

Agrippa Improvements ger dig bättre översikt och kontroll

TID ÄR PENGAR

Att förbereda processerna kring varumottagning och avvikelsehantering ger bättre leveranser, ett organiserat lager och snabbare varuhantering – vilket ger lägre driftskostnader. 

HÖJ DATAKVALITETEN

Mobila lösningar förbereder datautbytet vilket höjer datakvaliteten och ger ökad kontroll. 

info graphic

UPPDATERAT VARULAGER

Få översikt över dina order och ändringar på varulagret.

Vill du veta mer om Agrippa Improvements?