issue management

Avvikelses-registrering

IoT

IoT

Programvara för effektiv hantering av avvikelser och anspråk i logistikkedjan

Agrippa Improvements är ett efterfrågad kvalitetssystem för stora logistikkedjor. Vår lösning är ett omfattande verktyg för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Verktyget bidrar till goda och automatiserade rutiner för att hantera din logistikkedja på ett effektivt och säkert sätt. Vårt system kan integreras med ditt ERP- och WMS-system för att säkra datakvalitet och enklare registrering och processhantering.  

Viktiga funktioner

Bättre resultat med Agrippa Improvements

Varför ska du välja Agrippa Improvements

Snabb och pålitlig avvikelseregistrering

Avvikelsesregistrering kräver mycket manuellt arbete och det tar tid.

Vår erfarenhet är att en manuell registrering tar cirka 20–30 minuter. Dessutom är risken för fel stor vid manuell registrering. Med Agrippa Improvements använder våra kunder cirka 15 till 30 sekunder per avvikelse. Det sparar enormt mycket tid och resurser. Med god integration till WMS och andra system blir datakvaliteten hög. Det innebär att avvikelsearbetet har god datakvalitet och en hög grad av automatisering.

Fler avvikelser registreras

När det är enkelt att registrera en avvikelse blir fler avvikelser registrerade. Varje avvikelse tilldelas en aktivitet och en ansvarig person eller projektgrupp. Resultatet blir en mer effektiv drift, bättre översikt och färre avvikelser.

Reducerad hanteringstid för reklamationer

Att hantera ett ärende kan ta lång tid – man kanske behöver samla in dokumentation, kvalitetssäkra eller uppdatera ärendet, vilket kan ta flera dagar.  

Med Agrippa Improvements tar hanteringen endast ett par minuter. När avvikelsen är registrerad i en logg och rätt person eller grupp är informerad är ärendet uppdaterat. Med ett par tangenttryck får leverantören dokumentation på vad reklamationen gäller. 

Uppföljning av leverantör

Huvudsyftet med att använda Agrippa Improvements för våra kunder är att minimera avvikelserna från leverantörerna. Produktionslinjen på lagret är till för att leveranserna ska levereras som avtalat. Alla avvikelser kostar. Produktionen stannar upp och arbetskraften används åt att rätta fel i stället för effektiv produktion. Leverantörerna uppger till exempel att 500–1 000 kr i kompensation för att packa om en pall är en symbolisk summa. Kostnaden är betydligt högre och påverkar leveranskvaliteten till kunderna.

Våra kunder uppger att Agrippa Improvements är en verksamhetskritisk programvara. I dag använder de rapporter från Agrippa Improvements i förhandlingar med sina leverantörer för att höja kvaliteten och hålla ner kostnaderna. Eftersom de registrerar alla avvikelser, och inte bara de största, får de en komplett bild av leverantörens leveranskvalitet.

Leverantörer utan avvikelser

En metod som kan användas för att uppskatta kostnader är att titta på vad kostnadsnivån skulle vara om leverantören alltid levererade enligt avtalet. Det må vara en lite ovanlig situation, men metoden visar vilken resursförbrukning som behöver sättas till när leverantören inte gör sitt jobb. Agrippa Improvements eliminerar inte alla avvikelser, men gör det möjligt att komma närmare målet på 0 % för leverantörsavvikelser. 

Samla alla checklistor, KS, HMS och avvikelser i ett system

Våra kunder samlar i dag kvalitetskontroll, HMS, checklistor och avvikelseregistrering i ett och samma system. Det ger självklart minskade kostnader och är enklare för de anställda att använda.  

Få kontroll!

Vårt system ger dig översikt och kontroll över din verksamhet. Genom att sätta triggar vid all hantering varnar systemet när aktiviteter eller rutiner inte har följts upp, eller när avvikelser sker.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Ett enkelt användargränssnitt gör det enkelt att att registrera avvikelser och att följa upp dem.

Redigerbara kategorier

Det är enkelt att skapa och redigera grupper samt tilldela rättigheter och allokera uppgifter i systemet.

Upplev snabb, enkel och automatiserad avvikelsehantering – upplev Agrippa Improvements.