issue management

Avvikelse-registrering

IoT

IoT

Programvara för effektiv avvikelse och skadehantering i logistikkedjan.

Agrippa Improvements är ett efterfrågat kvalitetssystem för stora logistiskedjor. Vårt system erbjuder enkel, automatiserad och snabb mjukvara för att säkert och effektivt driva ditt lager. Vår lösning kan integreras med vilket ERP- och WMS-system som helst för att säkra datakvalitet och enkel hantering.  

Viktiga funktioner

Bättre resultat med Agrippa Improvements

Varför ska du välja Agrippa Improvements

Snabb och pålitlig avvikelseregistrering

Avvikelsesregistrering kräver mycket manuellt arbete och det tar tid.

Enligt vår erfarenhet tar en manuell registrering circa 20-30 minuter samtidigt som risken för fel är stor. Med Agrippa improvments tar varje avvikelse 15-30 sekunder att registrera. Detta sparar inte bara tid och resurser utan med god integration till WMS blir datakvaliteten hög och man får en hög grad av automatisering.

Fler avvikelser registreras

När det är enkelt att registrera en avvikelse blir fler avvikelser registrerade. Varje avvikelse tilldelas en aktivitet och en ansvarig person eller projektgrupp. Resultatet blir en mer effektiv drift, bättre översikt och färre avvikelser.

Reducerad hanteringstid för reklamationer

Att hantera ett ärende kan ta lång tid – man behöver samla in dokumentation, kvalitetssäkra eller uppdatera ärendet, vilket kan ta flera dagar.  

Med Agrippa Improvements tar hanteringen endast ett par minuter. När avvikelsen är registrerad och rätt person eller grupp är informerad är ärendet uppdaterat. Med ett par tangenttryck får leverantören dokumentation på vad reklamationen gäller. 

Uppföljning av leverantör

Agrippa improvements används främst av våra kunder för att minimera avvikelser från leverantörer. Varje avvikelse stör produktionen och arbetskraft behöver åtgärda felet. Avvikelser leder till högre kostnader och sämre leveranskvalitet till kunder.

Våra kunder uppger att Agrippa Improvements är en verksamhetskritisk programvara. I dag använder de rapporter från Agrippa Improvements i förhandlingar med sina leverantörer för att höja kvaliteten och hålla ner kostnaderna. Eftersom de registrerar alla avvikelser, och inte bara de största, får de en komplett bild av leverantörens leveranskvalitet.

Leverantörer utan avvikelser

En metod som kan användas för att uppskatta kostnader är att titta på vad kostnadsnivån skulle vara om leverantören alltid levererade enligt avtalet. Det må vara en lite ovanlig situation, men metoden visar vilken resursförbrukning som behöver sättas till när leverantören inte gör sitt jobb. Agrippa Improvements eliminerar inte alla avvikelser, men gör det möjligt att komma närmare målet på 0 % för leverantörsavvikelser. 

Samla alla checklistor, KS, HMS och avvikelser i ett system

Våra kunder samlar i dag kvalitetskontroll, HMS, checklistor och avvikelseregistrering i ett och samma system. Det ger självklart minskade kostnader och är enklare för de anställda att använda.  

Få kontroll!

Vårt system ger dig översikt och kontroll över din verksamhet. Genom att sätta triggar vid all hantering varnar systemet när aktiviteter eller rutiner inte har följts upp, eller när avvikelser sker.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Ett enkelt användargränssnitt gör det enkelt att att registrera avvikelser och att följa upp dem.

Redigerbara kategorier

Det är enkelt att skapa och redigera grupper samt tilldela rättigheter och allokera uppgifter i systemet.

Upplev snabb, enkel och automatiserad avvikelsehantering – upplev Agrippa Improvements.