issue management

Avvikelse-registrering

IoT

IoT

Låt Agrippa hantera dina IoT-data

Kombinera dina IoT-data med manuellt insamlade data för att förbättra datakvaliteten, rapporter och analyser. 

Viktiga funktioner

Agrippa IoT 

Agrippa IoT samlar in och visar data från sensorer som övervakar driften. De vanligaste sensorerna är temperatur- och fuktighetsmätare. Data från de här sensorerna presenteras i anpassade rapporter. Om sensorvärdena når angivna värden skickas ett meddelande ut. 

Alltid tillgänglig för dig

Agrippas lösning är molnbaserad med Microsoft Azure. Därför är vår lösning alltid tillgänglig, var du än befinner dig.

Automatisk registrering

Automatisk registrering av temperatur och luftfuktighet ger bättre data och mindre arbetsbörda.

Molnbaserad

Agrippa Improvements är alltid tillgänglig, var du än befinner dig.

Pålitlig och tydlig

Pålitlig och tydlig kontroll av sensorer via din mobil när det behövs.

SENSORER

Med Agrippas pålitliga sensorer behövs det inte längre dagliga kontrollrutiner. Alla data lagras och rapporteras, och om ett fel uppstår blir du varnad. 

Senor Graphic

Viktiga funktioner

Agrippas egna sensorer ger korrekta och stabila mätningar för:

Systemfördelning

Projektgruppsmeddelanden

Fastställ en projektgrupp som meddelas då en avvikelse sker i syfte att åtgärda avvikelsen

Fördela roller

Fördelning av användaråtkomst och roller förenklar
användningen av Agrippa Improvements.

Anpassa Agrippa Improvements till din organisation

Agrippa Improvements är ett enkelt, användarvänligt och automatiserat verktyg för det kontinuerliga arbetet för förbättringar.
Vårt avancerade avvikelse- och förbättringsverktyg hjälper våra kunder varje dag.
På så sätt sparar du tid och förbättrar driften i din värdekedja.