issue management

Avvikelse-registrering

IoT

IoT

Enkel tillgång till procedurer och dokumentation

Med Agrippa Improvements kan du länka alla rutiner till en online handbok och dokumentera i Microsoft SharePoint. Vår lösning ger dig en god översikt över all dokumentation om alla rutiner.

Viktiga funktioner

Agrippa Improvements förenklar införandet av nya rutiner. Det är ett viktigt verktyg för dagliga rutiner i ett kvalitetssystem.

Procedures Graphics

Automatisering

Koppla samman kalendrar, rutiner och dokumentation och följ upp avvikelser.

Anpassning

Definiera dina egna anpassningsval så att arbetet flyter på bästa sätt.

Molnbaserade data

Agrippa Improvements gör det möjligt att dela data och dokumentation med alla medarbetare.

Agrippa Improvements gör det möjligt att dela dokumentation och procedurer med alla medarbetare via din mobil.