issue management

Avvikelse-registrering

IoT

IoT

Agrippa – rapporter och analyser

Agrippa Improvements har ett stort utbud av rapporter och analyser.

Viktiga funktioner

Bra rapporter och robusta analysverktyg är avgörande för bra beslut. Agrippa Improvements ger dig många möjligheter till en god insikt i dina data:

Microsoft Teams Dashboard

Fatta bättre beslut

Intuitiva grafer och tabeller som förenklar beslutsfattandet. Få bättre dataanalyser med PowerBI-intergrationen.

Använd och dela flera tabeller på dashboarden

Visa flera tabeller från olika datakällor på PowerBI-dashboarden.

Rapporter för att följa upp dina leverantörer

Våra analyser ger dig ett robust verktyg för att följa upp kvaliteten på leveranserna från dina leverantörer. Du kan använda informationen för att uppnå bättre kvalitet och förutsättningar.

Agrippa använder Microsoft Azure för att lagra dina data och snabbt ge dig en direkt tillgång till dem.