Tjänster

Vi har erfarenhet av att implementera vår programvara i stora organisationer med stora lager och hur vår lösning förbättrar driften.

intelligent label scanning

Agrippa Technology

I vår organization finner du professionella och skickliga medarbetare som hjälper er med allt IT-relaterat. Våra konsulter har stor erfarenhet inom följande områden:

DS corporate
SendGrid
Total.js
Xamarin
Azure
NODE.js
Ngular.js
SQL Server

Säkerhet

Agrippa Solutions AS har utvecklat sitt system med säkerhet i focus och systemet är därför säkert vid implementering och användning. Vi arbetar med att följa OWASP (Open Web Application Security Project) som vårat huvudfokus.

Agrippa Improvements använder Auth0.com och Azure AD för användarauktorisering. Huvudfunktioner:

 • Auktorisations-”header” måste finnas för ett nå korrekt användarkonto.
 • Kopplas via https.
 • API använder Oauth JSONWebToken Signature HS256
 • Agrippa tillåter även användning av icke-interaktiva ändpunkter / API.

Agrippa Improvements kontrollerar vilka som har tillgång till personlig data. Datasäkerhet är ett krav för GDPR. Lösningen använder följande mekanismer:

 • Rollbaserad säkerhet där varje användare får tillgång till olika mängder funktioner och data baserat på vilken roll användaren har.
 • Restriktiv tillgång till specifik data

Agrippa skyddar data genom ett kryptera databasen, “backups”, och loggar. Vi har även implementerat datakryptering I Azure Storage för ett säkra data.
“Transport Layer Security” (TLS) skyddar data i rörelse på SQL databaskoppling.
Data som rör sig mellan användare och Azure är skyddad.

Agrippa använder inbyggd Azure SQL säkerhetsfunktion för att minimera risker och nå krav för GDPR.
Agrippa använder Azure SQL databasfunktioner för hantering av databasåtkomst och autentisering på flera nivåer:

 • Azure SQL databas-brandvägg tillåter endast åtkomst för auktoriserade användare.
 • SQL-server autentisering används för att säkerställa att bara auktoriserade användare med rätt inloggningsuppgifter kan komma åt databas-serven.
 • SQL serverauktorisering för att hantera behörighet beroende på vilken användare det är.
 • RLS (Row Level Security) används för att bägränsa åtkomst till databasen.
 •  GDPR kräver att personlig data skyddas mot potentiella inkräktare. Agrippa använder inbyggda funktioner som skyddar data och varnar för då dataintrång inträffar.
  • Spårar databashändelser som skrivs i en revisionslogg
  • SQL DTD (Database Threat Detection) upptäcker avvikande aktivitet som indikerar potentiella säkerhetshot mot databasen

Kontakta oss om du vill förbättra din logistik och lager