Europris valgte Agrippa Improvements

Europris gode på avvikshåndtering.
Europris bruker Agrippa Improvements med gode resultater.

Europris hadde behov for å kunne samle opp leveranse avvik på inngående varestrøm. De ønsket en driftsikker, avansert men brukervennlig løsning. Registrering av lastbærerproblematikk som feilmerking, stablingsproblemer, og ikke optimal stabling samt lastesikring var noen av avvikene de ønsket oversikt og kontroll over. Mulighet for å skille transportskade fra leverandøravvik er viktig og her ønsket Europris en mulighet for å registrere å analysere dette.

VAREMOTTAK

Alle avvik blir scannet med en smartmobil med Agrippa løsningen.

WEBLØSNING

Saksbehandlin g integrert med Movex

FAKTURERING

Europris henter faktureringsgrunnlag direkte 3 ut fra Agrippa systemet.

Behovet til Europris:

samle opp leveranseavvik på inngående varestrøm

Lastbærer problematikk:

feilmerking, stablingsproblemer, lastesikring.

Skille transportskade fra leverandør - avvik.

Europris count

Løsningen ble Agrippa improvements.

Agrippa leverte en mobil løsning tilpasset Europris.
Mobil løsning/mobil datafangst med webløsning for saksbehandling integrert med Movex.
Alle avvik blir scannet av ansatte på varemottak med en smartmobil med Agrippa løsning.
Agrippa konfigurerte sin mobilløsning til å tilpasses behovet til Europris.
Europris henter nå faktureringsgrunnlaget direkte ut fra Agrippa systemet. Lagerpersonalet scanner bare avvikene så går resten automatisk.

Quote Icon

"Samarbeidet under utrullingen var veldig godt."​

Europris MER TIL OVERS

SHARE ON: