issue management

Rejestracja nieprawidłowości

IoT

IoT

Asset management

Kompleksowy przegląd wszystkich zasobów i sprzętów 

ZASADA DZIAŁANIA

Agrippa Asset Management daje możliwość zarządzania wszystkimi zasobami znajdującymi się na listach kontrolnych a także zarejestrowanymi niezgodnościami.

Asset Management może być zintegrowany z TMS lub innymi systemami serwisowymi dla samochodów dostawczych i ciężarówek.


Zawsze aktualny status gwarantuje poprawną listę kontrolną. To pozwala użytkownikom na śledzenia zarejestrowanych niezgodności oraz planowanie produkcji i serwisowanie w bardziej efektywny sposób.

Chcesz wiedzieć więcej o naszym systemie?