Agrippa Improvements for avviks- og claims-håndtering

Inkludert mobilapplikasjon for operatørene.

Last ned vår mobilapp her:

Vår løsning forbedrer håndteringen av alle avvik som kan oppstå i din verdikjede.

Skadet gods

Tomt på lager

Savnet gods

Forsinket levering

Mottak av feil
antall

Ordrebekreftelse
mangler

HMS avvik

Feil varedata

Agrippa Improvements er et konfigurerbart og fleksibelt system som håndterer alle typer avvik, og gjør dem om til aktiviteter i et system for kontinuerlig forbedring.

Agrippa Improvements er en etterspurt avviksløsning for store logistikkjeder. Vår løsning er et solid verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid. Det gir deg gode og automatiserte rutiner for å drifte din logistikkjede effektivt og sikkert. Vårt system kan integreres med ditt ERP- og WMS-system for å sikre datakvalitet og enkel registrering og prosessering.

Agrippa Improvements egenskaper

Enkel å bruke

Alt du har behov for i en avviks- og forbedringsløsning in en enkel mobilapp.

Hva kan du gjøre med Agrippa?

Enkel registrering og håndtering av avvik med din mobil. Register avvik, sjekklister og aktiviteter med god dokumentasjon.

Integrert med din WMS

Agrippa Improvements er integrert til din WMS. Relevant data blir delt og gir operatøren riktig data når man skal registrere nytt avvik på sekunder. Bruk mobilens integrerte skanner og kamera for å dokumentere avviket.

Skann alle strekkoder

Velg vår avanserte skannerløsning for å få tilgang til pris, leverandør, utløpsdato og lagerbeholdning. Skanneren leser alle strekkoder selv i dårlig lys.

Du er i godt selskap