Lag dine egne sjekklister for
tryggere og mer effektiv drift

Sjekklister sikrer at rutiner blir fulgt. Agrippas sjekklister er et solid og fleksibelt verktøy for TQM. De kan , ansatte, grupper, rapporter, varsler og dokumentasjon.

Nøkkelfunksjoner

Sjekklister den enkle veien

Agrippa sjekklister er et effektivt verktøy for å lage sjekklister for dine faste rutiner. Definer oppgaver og frekvens for hver rutine med tilhørende sjekkliste. Sjekklister brukes til oppgaver som rengjøring, brannvern, registrere farlige situasjoner, kontrollere kritiske kontrollpunkter, temperaturkontroll i varemottak osv. Du kan definere varsler på rutiner som ikke er fulgt opp. 

Checklist Graphic

HMS
Agrippa sjekklister er et bra verktøy til din daglige HMS-rutiner. Kombinert med avvikshåndtering, kalender, oppgaver og prosedyrebeskrivelser, vil du ha et solid verktøy for HMS-arbeidet.

PRIORITER AVVIK

Prioriteringsliste på avvik gjør det enklere å prioritere kritiske avvik.

SJEKKLISTENE ER ALLTID TILGJENGELIG

Sjekklistene i Agrippa Improvements er alltid tilgjengelige og gjør det enkelt å gjennomføre faste rutiner

ALLTID OPPDATERTE SJEKKLISTER

Sjekklistene for dine rutiner vil alltid være oppdatert.

ADMINISTRER SJEKKLISTER MED
NOEN FÅ KLIKK

Agrippas sjekklister er enkle å administrere og endre. Rutiner og sjekklister kan endres på noen få sekunder.

Få et ryddig varehus med Agrippa Improvements.