issue management

Avviksregistrering

IoT

IoT

Lag dine egne sjekklister for
tryggere og mer effektiv drift

Sjekklister sikrer at rutiner blir fulgt. Agrippas sjekklister er et solid og fleksibelt verktøy for TQM.

Nøkkelfunksjoner

Sjekklister den enkle veien

Agrippa sjekklister er et effektivt verktøy for å lage sjekklister for dine faste rutiner. Definer oppgaver og frekvens for hver rutine med tilhørende sjekkliste. Sjekklister brukes til oppgaver som rengjøring, brannvern, registrere farlige situasjoner, kontrollere kritiske kontrollpunkter, LOTOTO, temperaturkontroll i varemottak osv. Du kan definere varsler på rutiner som ikke er fulgt opp. 

Checklist Graphic

HMS
Agrippa sjekklister er et bra verktøy til din daglige HMS-rutiner. Kombinert med avvikshåndtering, kalender, oppgaver og prosedyrebeskrivelser, vil du ha et solid verktøy for HMS-arbeidet.

PRIORITER AVVIK

Prioriteringsliste på avvik gjør det enklere å prioritere kritiske avvik.

SJEKKLISTENE ER ALLTID TILGJENGELIG

Sjekklistene i Agrippa Improvements er alltid tilgjengelige og gjør det enkelt å gjennomføre faste rutiner

ALLTID OPPDATERTE SJEKKLISTER

Sjekklistene for dine rutiner vil alltid være oppdatert.

ADMINISTRER SJEKKLISTER MED
NOEN FÅ KLIKK

Agrippas sjekklister er enkle å administrere og endre. Rutiner og sjekklister kan endres på noen få sekunder.

Få et ryddig varehus med Agrippa Improvements.