issue management

Avviksregistrering

IoT

IoT

Agrippa Rapporter & Analyser

Agrippa Improvements har er et stort utvalg av raporter og analyser.

Nøkkelfunksjoner

Gode rapporter og kraftige analyseverktøy er avgjørende for å ta gode beslutninger. Agrippa Improvements gir deg flere muligheter for å gi deg god innsikt i dine data:

Microsoft Teams Dashboard

Ta bedre besutninger

Intuitive grafer og tabeller som gjør det lettere å ta beslutninger. Få bedre data-analyser med PowerBI-intergrasjon.

Bruk og del flere tabeller i et dashboard

Vis flere tabeller fra flere datakilder i et PowerBI-dashboard.

Rapporter for å følge opp dine leverandører

Våre analyser gir deg et kraftig verktøy for å følge opp kvaliteten på leveransene fra dine leverandører. Denne informasjonen kan du bruke for å oppnå bedre kvalitet og betingelser.

Agrippa bruker Microsoft Azure for å lagre dine data og gi deg rask og enkel tilgang til dem.