Our mobile app is availabe here:

Matvaretrygghet & IK - mat

Agrippa Matvaretrygghet gjør det enkelt å gjennomføre og kontrollere rutinene på IK-mat. Våre temperatursensorer overvåker temperaturen på dine kjøle- og frysenheter hele døgnet, og varsler deg om temperaturen blir for høy.

Grunnen til at kundene setter pris på vår løsning er redusert matsvinn. For høy temperatur på grunn av feil med utstyr eller menneskelig svikt, som at dører ikke blir lukket skikkelig eller at kjølere blir slått av ved et uhell, øker matsvinnet. At man overvåker temperaturene kontinuerlig, og ikke bare på et tidspunkt på dagen, sikrer riktig temperatur hele døgnet.  Alt er tilgjengelige fra PC eller via Agrippa sin egen mobil app.

Matvaretrygghet og HACCP

Matvaretrygghet beskriver håndtering, tilberedning og lagring av mat for å unngå matbårne sykdommer. Alle virksomheter som selger, frembyr, transporterer, tilvirker eller oppbevarer næringsmidler må kunne dokumentere hvordan dette gjøres på en forsvarlig, trygg og helsemessig måte. 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) skal sikre at alle helsefarer som utgjør en risiko for mattryggheten er kjent, forebygget, eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå. 

Les mer nedenfor – eller kontakt oss i dag for en prat om din matvaretrygghet!

Temperatursensorer

Vi leverer kvalitetsløsninger for temperaturovervåkning til hoteller, restauranter, og andre med behov for temperaturovervåkning. 

IK-mat App

Denne modulen tilbys sammen med temperatursensorer.                                  

ET BILDE SIER MER ENN 1000 ORD!

Ved bruk av mobiltelefon eller nettbrett kan du enkelt legge ved bilde eller video som dokumentasjon på utført arbeid. 

Matsvinn

Spar penger og miljø ved å bruke Agrippa Matsvinn.  

Registrer mengden du kaster og få beregnet kostnaden. Enkel tilgang til alt av statistikk du måtte ønske. Systemet kan tilpasses hvert enkelt behov. Full kostnadsoversikt. Bildefunksjon er mulig for dokumentasjon. 

Agrippa Matsvinn hjelper deg å optimalisere ressursbruken. Dette innebærer blant annet: 

Det som er unikt med Agrippa Matsvinn er muligheten for å måle svinn opp mot innkjøp gjort gjennom Millum eller egne innkjøpssystemer.

Trusted by some of the best in the industry

Du er i godt selskap

Need more information, please visit the official sites